De voordelen op een rij

BRICKS is volledig CLIL

Leerlingen in het tto leren een vreemde taal spreken op een hoog niveau. Content and language integrated learning (CLIL) is de didactiek die de taalvaardigheid versterkt: door tijdens het leren en verwerken van de inhoud accenten te leggen op bepaalde vaardigheden van het Engels, gaat inhoud leren en de vaardigheid van het Engels ontwikkelen hand in hand.

Engelstalig lesmateriaal of instructies in de doeltaal alleen zijn niet voldoende. Om het leerproces in het tto effectief en met een hoog leerrendement te laten verlopen, hebben we de BRICKS-didactiek ontwikkeld. Hierin combineren we effectieve leerstrategieën met CLIL.

Volgende

Direct in het Engels ontwikkeld

Het lesmateriaal van de BRICKS-methodes wordt direct in het Engels geschreven. Het is dus geen vertaling van Nederlands lesmateriaal. Uiteraard wordt het materiaal taalkundig gecontroleerd door een native speaker.

Volgende

Oog voor het Nederlandse curriculum

Wij verliezen in ons lesmateriaal het Nederlandse curriculum niet uit het oog, in tegenstelling tot Engelse methodes. De leerlingen stromen immers door naar de bovenbouw en er mag geen vakinhoudelijke breuk in de doorlopende leerlijn ontstaan.

Uiteindelijk gaan ze voor de vakken die ze in de onderbouw in het Engels krijgen op voor het Nederlandstalige centraal schriftelijk examen. BRICKS houdt daar rekening mee.

Volgende

Wereldburgerschap

In het tweetalig onderwijs is wereldburgerschap belangrijk. Wereldburgerschap is geïntegreerd in onze methodes. Daarnaast ontwikkelden we voor wereldburgerschap speciaal een methode: Global Studies. Deze methode stelt de ontwikkeling van leerlingen tot wereldburgers centraal.

Meer weten?

Alles weten over BRICKS?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Karin den Daas
opleidingsadviseur

Lilian van Schaik
opleidingsadviseur