Nieuw in BRICKS Geography

3

What’s new?

Bij BRICKS Geography staan de ontwikkelingen niet stil. Uit onze contacten met tto-secties aardrijkskunde ontstaan regelmatig nieuwe ideeën om de methode te versterken. De eerste nieuwe feature is nu beschikbaar: Keyword Trainer.

 Daarnaast zijn er voor schooljaar 2021-2022 nog twee mooie uitbreidingen:
Additional Language Assignments | Hints en feedback

Hieronder vertellen we je er meer over. Wil je een kijkje nemen in ons online leerplatform? Neem contact met ons op voor een (online) afspraak en we laten het je graag zien!

Contact

Keyword Trainer

Begripsontwikkeling bij leerlingen ontstaat als ze vakbegrippen meerdere keren en op verschillende manieren tegenkomen. In het BRICKS tto-materiaal gebeurt dat in de lopende tekst (vet of gekleurd), in de marge van de leestekst, in verklarende begrippenlijsten aan het eind van het hoofdstuk, in de mindmap, de index en in de (summary-)opdrachten in het werkboek.

BRICKS voegt daar nu een laagdrempelige digitale optie aan toe: de Begrippentrainer. Hiermee kunnen de leerlingen tussendoor de aangeboden begrippen trainen en oefenen in het digitale platform.
De begrippentrainer is nu al beschikbaar in het leerlingaccount in het online leerplatform.

Over de Begrippentrainer

keywords
additional language assignments

Additional Language Assignments

Leerlingen die in het tto starten en teksten gaan lezen, komen woorden tegen die ze niet kennen. Om de teksten in BRICKS Geography toegankelijk te maken voor alle leerlingen, zijn vanaf komend schooljaar Additional Language Assignments beschikbaar bij leerjaar 1 van de methode.

Voorafgaand aan het lezen, oefenen de leerlingen in deze opdrachten met woorden die ze mogelijk niet kennen of moeilijk vinden. Het oefenen van de woorden draagt bij aan een beter tekstbegrip.

Over Additional Language Assignments

Wil je leerlingen extra ondersteuning bieden bij het achterhalen van betekenissen van woorden? Hiervoor zet je onze tto startmodule Getting Started in TTO in. Daarin is onder andere een strategie opgenomen voor het omgaan met onbekende woorden. Getting Started in TTO is gratis beschikbaar voor alle tto-scholen in Nederland. Klik hier voor meer informatie over de startmodule.

Hints en feedback

Veel leerlingen werken zelfstandig aan de opdrachten van BRICKS Geography. Doen zij dit digitaal, dan kunnen ze met ingang van het nieuwe schooljaar hints opvragen en feedback lezen bij opdrachten.

De hints geven de leerlingen waar nodig net dat zetje om tot het goede antwoord te komen. Aan de hand van de feedback reflecteren ze nog eens op hun antwoord. Uit onderzoek is gebleken dat van het krijgen van feedback een sterk lerend effect uitgaat.

Over Hints en feedback

3

Share This