Koppeling BRICKS Geography en Global Studies

Van leerling tot wereldburger

In BRICKS Geography is wereldburgerschap geïntegreerd: wereldburgerschapskennis, -vaardigheden en -attitudevorming komen in elke paragraaf aan de orde.
In de theorie is dat expliciet zichtbaar in de different view boxes en de talking points die zijn opgenomen. Ze vragen leerlingen om van perspectief te wisselen en dagen leerlingen uit om te praten over kwesties die vanuit wereldburgerschapsperspectief interessant zijn. Wereldburgerschapskennis en de vaardigheid om erover te converseren komen daardoor in elkaars verlengde aan de orde.
In het verwerkingsmateriaal oefenen leerlingen de wereldburgerschapsvaardigheden met opdrachten waarbij skills to broaden your view belangrijk zijn. Door deze skills regelmatig te oefenen, raken ze ingeslepen. Het resultaat daarvan is dat de attitude van de leerlingen ook verandert: ze ontwikkelen zich toch wereldburgers. 

Samen nog vollediger

We maken het voor jou als geography-docent nu nog makkelijker om wereldburgerschapsontwikkeling echt vorm te geven in je aardrijkskundeles (of in bijvoorbeeld (vakoverstijgende) projecten). Daarvoor koppelen we een aantal thema’s van BRICKS Global Studies kosteloos aan BRICKS Geography. Je kunt de thema’s ook gebruiken om delen van de Geography-stof te vervangen en op die manier te variëren.

Concreet betekent het dat we de thema’s digitaal gratis klaarzetten voor leerlingen die een licentie hebben voor het verwerkingsmateriaal van BRICKS Geography.

bricks geography
global studies

Thema’s Global studies

De thema’s die we gratis aan de Geography-licentie van de leerlingen toevoegen, zijn:

 • Food and agriculture
 • Global Security
 • Culture
 • Migration and human rights
 • Mankind and global environmental issues
 • EU 1: EU for you
 • EU 2: From the start
 • UN 1: From the start
 • UN 2: Ins and outs
 • Vraag proeflicentie aan

  Wil je weten hoe de thema’s eruit zien, dan kun je een proeflicentie aanvragen voor het thema Food and agriculture. Dit thema is op verschillende momenten in het aardrijkskunde-onderwijs in te zetten (en makkelijk te koppelen aan de actualiteit). Laat hieronder je gegevens achter en we maken het voor je in orde.

  Share This